Γραφείο Καριέρας - GRANT - Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης

«Όταν βάζεις ως στόχο να επιτύχεις τη μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση των σπουδαστών σου στην αγορά εργασίας και μόλις σε λίγα χρόνια αυτή αγγίζει το 98%, τότε είναι πολύ λίγα αυτά που μπορείς να προσθέσεις. Πλέον ξέρεις ότι το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δώσεις το καλύτερο σου αυτό. Ξέρεις ότι η επαγγελματική σου αποκατάσταση είναι αποκλειστικά στο χέρι σου. Ξέρεις ότι μπορείς να αρπάξεις την ευκαιρία και να εξασφαλίσεις το μέλλον σου. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη επιβράβευση για εμάς.»

 

Το Γραφείο Καριέρας της Σχολής Grant ασχολείται συστηματικά με την προώθηση σπουδαστών και αποφοίτων του. Σ’ αυτό απευθύνονται οι σπουδαστές και απόφοιτοι οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αμειβόμενη πρακτική άσκηση και να εργαστούν.

Οργανώνει Ημέρες Καριέρας, κατά τις οποίες διάφορες επιχειρήσεις γνωρίζουν τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές, συγκεντρώνουν βιογραφικά και επιλέγουν τα νέα στελέχη που θα απασχοληθούν σε αυτές.

Οργανώνει Σεμινάρια στα οποία επιτυχημένοι επαγγελματίες προσφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους σπουδαστές και στους αποφοίτους.

Στόχος είναι να προσφέρονται ευκαιρίες επαγγελματικής δραστηριοποίησης, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών όσο και μετά την αποφοίτηση, θεωρώντας ότι με την εργασιακή ενασχόληση οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι:

  • Εντάσσονται ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον
  • Εφαρμόζουν καθημερινά όσα έχουν διδαχθεί
  • Εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σε πρακτική βάση
  • Αποκτούν προϋπηρεσία για το βιογραφικό τους
  • Εξασφαλίζουν συστατικές επιστολές
  • Δημιουργούν τις πρώτες επαγγελματικές γνωριμίες με ανθρώπους του επαγγελματικού χώρου στον οποίο θα δραστηριοποιηθούν

Κάντε κλικ για να δείτε τους Συνεργάτες μας.