Τεχνικός Μαγειρική Τέχνης – Αρχιμάγειρας – Chef

Η αγορά εργασίας σήμερα, απαιτεί πολυάριθμο προσωπικό για τη στελέχωση της κουζίνας μιας επισιτιστικής ή τουριστικής μονάδας. Η ανάγκη για στελέχη που κατέχουν την τέχνη της μαγειρικής σε επαγγελματικό επίπεδο είναι μεγάλη, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Ο Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας-Chef, είναι εκείνος που φροντίζει για την ποιοτική απόδοση του προσωπικού της κουζίνας διευθύνοντας και κατευθύνοντάς το προς την επιτυχία.

Εκπαίδευση:

 • Παρασκευή και οργάνωση ποιοτικών εδεσμάτων
 • Διακόσμηση πιάτων
 • Συντονισμός προσωπικού κουζίνας
 • Δημιουργία μενού
 • Οργάνωση προμηθειών
 • Διαχείριση πρώτων υλών
 • Επίβλεψη υγιεινής και ασφάλειας κουζίνας

 

Διάρκεια σπουδών:

 • 4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της Grant
 • 1 Ακαδημαϊκό εξάμηνο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε επιχείρηση της επιλογής του σπουδαστή

Σύνολο 2,5 έτη

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας
 • Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται Πρακτική Άσκηση
 • Παρέχεται υποτροφία απαλλαγής διδάκτρων για το δεύτερο έτος των σπουδών στον Σπουδαστή με τον μεγαλύτερο βαθμό
 • Παρέχεται υποτροφία για μετεκπαίδευση στον Σπουδαστή που εκπόνησε την καλύτερη πτυχιακή εργασία

 

Οι Σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν στις Ημέρες Καριέρας που διοργανώνει η Grant και να επιλέξουν εκείνοι την επιχείρηση στην οποία θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Η πρακτική άσκηση των Σπουδαστών αμείβεται στο 100%. Το 98% των αποφοίτων της Grant, συνεχίζουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις απ” όπου ξεκίνησαν την πρακτική τους.


Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην τέχνη της Μαγειρικής αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου που θέλουν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους.

Δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία.

 


Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο Απόφοιτος του Προγράμματος μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις επισιτιστικού τομέα- catering
 • Κουζίνες μεγάλων εστιατορίων
 • Κουζίνες μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων
 • Βιομηχανιές Παρασκευής και Επεξεργασίας Τροφίμων
 • Στο επισιτιστικό τμήμα δημοσίων οργανισμών (Νοσοκομεία, Ιδρύματα)
 • Παιδικούς Σταθμούς, Σχολεία
 • Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας

 

 


Κρατικό Πτυχίο

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Σπουδών στο Ι.ΙΕΚ Grant, ο Σπουδαστής οδηγείται στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος, δίνεται η δυνατότητα στους απόφοιτους να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Το Δίπλωμα του Ι.ΙΕΚ Grant απονέμεται μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Κρατικό Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12).

Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που απονέμει το Ι.ΙΕΚ Grant είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.


Αναβολή Στράτευσης

Οι στρατεύσιμοι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης, για όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισής τους. Το Ι.ΙΕΚ Grant χορηγεί, κατόπιν αιτήσεώς τους, όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις.

Επίσης σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι σπουδαστές των Ι.ΙΕΚ διατηρούν, κατόπιν υποβολής βεβαίωσης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, το δικαίωμα παραμονής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, για περίθαλψη, επιδόματα και άλλες παροχές. Το Ι.ΙΕΚ Τεχνολογία & Εκπαίδευση χορηγεί, κατόπιν αιτήσεως, τις αντίστοιχες βεβαιώσεις τόσο για τους ασφαλιστικούς φορείς, όσο και για τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των γονέων, τράπεζες και άλλους φορείς.

Περιεχόμενα Προγράμματος

 • Μαγειρική Τέχνη
 • Ζαχαροπλαστική
 • Αρτοποιία
 • Τεμαχισμός και Φιλετάρισμα
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Πληροφορική
 • Ελληνική Κουζίνα
 • Κρητική Κουζίνα
 • Διεθνής Κουζίνα
 • Χημεία Τροφίμων
 • Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (HACCP)
 • Διαιτητική
 • Διοίκηση Προσωπικού
 • Οργάνωση και Λειτουργία του εστιατορίου
 • Έλεγχος Εμπορευμάτων
 • Στοιχεία Εστιατορικής Τέχνης
 • Κοστολόγηση
 • Σύνθεση Menu
 • Σύνθεση Εδεσματολογίου
 • Αρχές οικονομικής
 • Αρχές Οινολογίας
 • Τεχνικές εγκαταστάσεις – εξοπλισμός
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
 • Τροφογνωσία – εδεσματολόγιο
 • Διακοσμητική παρασκευασμάτων
 • Αμειβόμενη Πρακτική άσκηση
 • Διπλωματική εργασία

Πιστοποίηση

Το Πρόγραμμα αυτό οδηγεί σε Αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα

σε συνεργασία με

Εκδήλωση ενδιαφέροντος & πληροφορίες

για το εκπαιδευτικό προγράμμα  Τεχνικός Μαγειρική Τέχνης – Αρχιμάγειρας – Chef ;
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
28310 35588

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.