Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής Τέχνης

Ο Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, μέσα από την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, είναι σε θέση να παρασκευάζει κάθε είδους γλυκά και επιδόρπια.

Εκπαίδευση:

 • Παρασκευή γλυκών και επιδορπίων
 • Έλεγχος ποιότητας πρώτων υλών
 • Λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Επίβλεψη υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • Δημιουργία πρωτότυπων συνταγών για γλυκά και αρτοσκευάσματα

 

Διάρκεια σπουδών:

 • 4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της Grant
 • 1 Ακαδημαϊκό εξάμηνο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε επιχείρηση της επιλογής του σπουδαστή

Σύνολο 2,5 έτη

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας
 • Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται Πρακτική άσκηση
 • Παρέχεται υποτροφία απαλλαγής διδάκτρων για το δεύτερο έτος των σπουδών στον Σπουδαστή με τον μεγαλύτερο βαθμό
 • Παρέχεται υποτροφία για μετεκπαίδευση στον Σπουδαστή που εκπόνησε την καλύτερη πτυχιακή εργασία

 

Οι Σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν στις Ημέρες Καριέρας που διοργανώνει η Grant και να επιλέξουν εκείνοι την επιχείρηση στην οποία θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Η πρακτική άσκηση των Σπουδαστών αμείβεται στο 100%. Το 98% των αποφοίτων της Grant, συνεχίζουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις απ” όπου ξεκίνησαν την πρακτική τους.


Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο Απόφοιτος του Προγράμματος μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις επισιτιστικού τομέα- catering
 • Επιχειρήσεις Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας
 • Ζαχαροπλαστεία μεγάλων εστιατορίων
 • Ζαχαροπλαστεία μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων
 • Βιομηχανίες παρασκευής και επεξεργασίας Τροφίμων
 • Βιομηχανίες Τυποποιημένων προϊόντων Ζαχαροπλαστικής- Αρτοποιίας
 • Στο επισιτιστικό τμήμα δημοσίων οργανισμών
 • Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας

 


Κρατικό Πτυχίο

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Σπουδών στο Ι.ΙΕΚ Grant, ο Σπουδαστής οδηγείται στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος, δίνεται η δυνατότητα στους απόφοιτους να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Το Δίπλωμα του Ι.ΙΕΚ Grant απονέμεται μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Κρατικό Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12).

Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που απονέμει το Ι.ΙΕΚ Grant είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.


Αναβολή Στράτευσης

Οι στρατεύσιμοι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης, για όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισής τους. Το Ι.ΙΕΚ Grant χορηγεί, κατόπιν αιτήσεώς τους, όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις.

Επίσης σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι σπουδαστές των Ι.ΙΕΚ διατηρούν, κατόπιν υποβολής βεβαίωσης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, το δικαίωμα παραμονής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, για περίθαλψη, επιδόματα και άλλες παροχές. Το Ι.ΙΕΚ Τεχνολογία & Εκπαίδευση χορηγεί, κατόπιν αιτήσεως, τις αντίστοιχες βεβαιώσεις τόσο για τους ασφαλιστικούς φορείς, όσο και για τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των γονέων, τράπεζες και άλλους φορείς.

Περιεχόμενα Προγράμματος

 • Ζαχαροπλαστική Τέχνη
 • Αρτοποιητική Τέχνη
 • Διακοσμητική Ζαχαροπλαστική
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Διεθνή Αρτοπαρασκευάσματα
 • Υγιεινή & Ασφάλεια
 • Χημεία Τροφίμων
 • Στοιχεία συστημάτων Διαχείρισης της ποιότητας (HACCP)
 • Διαιτητική
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
 • Διοίκηση Προσωπικού
 • Οργάνωση και Λειτουργία του Ζαχαροπλαστείου
 • Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός
 • Έλεγχος Εμπορευμάτων
 • Πρώτες Ύλες και Προϊόντα
 • Αρχές Νομοθεσίας Τροφίμων- Επαγγέλματος
 • Κοστολόγηση
 • Αρχές Οικονομικής
 • Χρήση Η/Υ
 • Πρακτική άσκηση

Πιστοποίηση

Το Πρόγραμμα αυτό οδηγεί σε Αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος & πληροφορίες

για το εκπαιδευτικό προγράμμα  Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής Τέχνης ;
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
28310 35588

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.