ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΙΙΕΚ GRANT - Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης

Οι οικονομίες αλλάζουν. Οι κοινωνίες αλλάζουν. Η τεχνολογία τρέχει. Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Τα εργασιακά περιβάλλοντα αλλάζουν.Οι αγορές αλλάζουν. Οι μάρκες αλλάζουν. Ο μόνος τρόπος να παραμείνεις σταθερός είναι να αλλάζεις κι εσύ. Η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία που ξεκινά από τα σχολικά σου χρόνια (και ακόμα νωρίτερα) και διαρκεί μια ολόκληρη ζωή. Στη Grant δίνουμε στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση την ίδια έμφαση που δίνουμε και στη βασική. Εδώ, έχουν όλοι πρόσβαση στην επιμόρφωση ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους κατάσταση ή το προηγούμενο επίπεδο εκπαίδευσής τους. Εδώ, έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες.