Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων – Sales & Marketing Management

Το Marketing (και οι πωλήσεις ως η σημαντικότερη μορφή άμεσου Marketing) βρίσκεται στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης και του εξωτερικού περιβάλλοντος όπου η επιχείρηση απευθύνεται. Είναι η γέφυρα που ενώνει την επιχείρηση με τον κόσμο.

Έτσι, η λειτουργία που επιτελεί το Marketing είναι ενσωματωμένη στον πυρήνα της επιχειρηματικότητας.

Στην πραγματικότητα, όσο θα υπάρχει οικονομία και επιχειρείν, θα υπάρχει ζήτηση για ανθρώπους που θα κατέχουν τα εργαλεία και τα μυστικά του Marketing.

 

Σπουδάζοντας Sales & Marketing στο ΙΙΕΚ Grant,  θα βρεθείς εκεί που χτυπάει η καρδιά της αγοράς.

Διάρκεια σπουδών:

 • 4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις του ΙΙΕΚ Grant
 • 1 Ακαδημαϊκό εξάμηνο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε επιχείρηση της επιλογής του σπουδαστή

Σύνολο 2,5 έτη

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Παρέχεται υποτροφία απαλλαγής διδάκτρων για το δεύτερο έτος των σπουδών στον Σπουδαστή με τον μεγαλύτερο βαθμό
 • Παρέχεται υποτροφία για μετεκπαίδευση στον Σπουδαστή που εκπόνησε την καλύτερη πτυχιακή εργασία
 • Παρέχονται εντός των Σπουδών εξειδικευμένα σεμινάρια από Ανώτατα Στελέχη Μάρκετινγκ με βεβαίωση Παρακολούθησης και πλήθος επαγγελματικών εργαλείων
 • Υλοποιούνται Δραστηριότητες, Εκδηλώσεις και Διεθνείς Συνεργασίες με Ινστιτούτα Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ.

 

Οι Σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν στις Ημέρες Καριέρας που διοργανώνει του ΙΙΕΚ Grant και να επιλέξουν εκείνοι την επιχείρηση στην οποία θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Η πρακτική άσκηση των Σπουδαστών αμείβεται 100%. Το 98% των αποφοίτων του ΙΙΕΚ Grant, συνεχίζουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις απ” όπου ξεκίνησαν την πρακτική τους.


Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες (Απόφοιτους Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΑΕΙ) που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στο χώρο της Διαφήμισης και του Marketing αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου που θέλουν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους.

Δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία.


Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο Απόφοιτος του Προγράμματος μπορεί να εργαστεί σε:

 • Εταιρείες Διαφήμισης
 • Tμήματα διαφήμισης Μεγάλων Εταιρειών
 • Επιχειρήσεις του Τουρισμού
 • Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς
 • Βιομηχανικές και Εμπορικές εταιρείες
 • Εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων
 • Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο
 • Εταιρείες web design και e- commerce
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας

 


Κρατικό Πτυχίο

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Σπουδών στο Ι.ΙΕΚ Grant, ο Σπουδαστής οδηγείται στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος, δίνεται η δυνατότητα στους απόφοιτους να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Το Δίπλωμα του Ι.ΙΕΚ Grant απονέμεται μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Κρατικό Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12).

Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που απονέμει το Ι.ΙΕΚ Grant είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.


Αναβολή Στράτευσης

Οι στρατεύσιμοι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης, για όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισής τους. Το Ι.ΙΕΚ Grant χορηγεί, κατόπιν αιτήσεώς τους, όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις.

Επίσης σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι σπουδαστές των Ι.ΙΕΚ διατηρούν, κατόπιν υποβολής βεβαίωσης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, το δικαίωμα παραμονής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, για περίθαλψη, επιδόματα και άλλες παροχές. Το Ι.ΙΕΚ Grant χορηγεί, κατόπιν αιτήσεως, τις αντίστοιχες βεβαιώσεις τόσο για τους ασφαλιστικούς φορείς, όσο και για τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των γονέων, τράπεζες και άλλους φορείς.


Παροχές προγράμματος

Οι στρατεύσιμοι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης, για όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισής τους. Το Ι.ΙΕΚ Grant χορηγεί, κατόπιν αιτήσεώς τους, όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις.

Επίσης σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι σπουδαστές των Ι.ΙΕΚ διατηρούν, κατόπιν υποβολής βεβαίωσης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, το δικαίωμα παραμονής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, για περίθαλψη, επιδόματα και άλλες παροχές. Το Ι.ΙΕΚ Grant  χορηγεί, κατόπιν αιτήσεως, τις αντίστοιχες βεβαιώσεις τόσο για τους ασφαλιστικούς φορείς, όσο και για τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των γονέων, τράπεζες και άλλους φορείς.

Περιεχόμενα Προγράμματος

 • Ξενοδοχειακό και Τουριστικό Μάρκετινγκ
 • Διαδικτυακό Marketing
 • Στρατηγική & Σχεδιασμός Marketing (Marketing Plan)
 • Marketing Λιανικού Εμπορίου – Χονδρεμπορίου & Φυσικής Διανομής
 • Έρευνα Marketing
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Προγραμματισμός Άμεσου Marketing – Προωθήσεων – Δημοσίων Σχέσεων
 • Marketing – Διεθνές Marketing
 • Διοίκηση – Σχεδιασμός Πωλήσεων
 • Μέθοδοι & Τεχνικές Προβλέψεων Marketing
 • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Διαφήμιση – Διαφημιστικά Μέσα
 • Στατιστική
 • Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
 • Λογισμικά
 • Εξιδεικευμένα λογισμικά Μάρκετινγκ και Πωλήσεων
 • Τεχνική Συναλλαγών
 • Δίκαιο/ Νομοθεσία
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Γενική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Αμειβόμενη Πρακτική άσκηση
 • Αγγλική γλώσσα με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ
 • Γερμανική γλώσσα με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ*
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Εργασίες – project:
  • Business plan
  • Νομικές μορφές επιχειρήσεων
  • Εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά
  • Τιμολόγηση νέου προϊόντος
  • Επιλογή δικτύων διανομής
  • Προγραμματισμός και έλεγχος πωλήσεων
  • Οργάνωση οικονομικών μονάδων
  • Ανταγωνισμός
  • Δείκτες αποδοτικότητας των αγορών
  • Παγκοσμιοποίηση επιχειρήσεων
  • Σχεδιασμός μιας έρευνας Μάρκετινγκ
  • Προγραμματισμός και έλεγχος πωλήσεων

 

Τα μαθήματα με αστερίσκο (*) είναι έξτρα μαθήματα τα οποία η Grant παρέχει δωρεάν στους μαθητές της για την συμπλήρωση γνώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

Πιστοποίηση

Το Πρόγραμμα αυτό οδηγεί σε :

 1. Αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα
 2. Η εκπαίδευση οδηγεί στην Πιστοποίηση Certified Internet Marketing Professional (CIMP) Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Διαδικτυακού Μάρκετινγκ. Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης

σε συνεργασία με

Εκδήλωση ενδιαφέροντος & πληροφορίες

για το εκπαιδευτικό προγράμμα  Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων – Sales & Marketing Management ;
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
28310 35588

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.