GRANT_FBad5

Θαλασσοθεραπεία – Spa Therapist

Παντρεύοντας ιδανικά την αισθητική και τη θεραπεία, ο κόσμος του Spa προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα του σώματος αλλά και του νου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι καθώς η ζωή μας γίνεται όλο και πιο γρήγορη και απαιτητική, η φιλοσοφία και η κουλτούρα του Spa διεισδύει όλο και περισσότερο στη ζωή μας.

Σήμερα, αποτελεί δε ένα αναπόσπαστο κομμάτι του τουριστικού προϊόντος παγκοσμίως.

Η εκπαίδευση έχει στόχο, τις εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα του Ιαματικού Θεραπευτικού Τουρισμού ή Τουρισμού Υγείας ή Διακοπών Υγείας. Οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν νέες δεξιοτήτων και παράλληλη απόκτηση ειδίκευσης. Αυτό τους καθιστά πολύτιμους αρχικά βοηθούς και κατόπιν ως στελέχη που συμβάλλουν ώστε να εφαρμόζεται το πρόγραμμα λουτροθεραπείας για κάθε λουόμενο ή ομάδα λουόμενων, βάσει των επιστημονικών και ιατρικών υποδείξεων και παρακολουθεί την ολοκλήρωση της λουτροθεραπείας

Μέσα από το πρόγραμμα εκπαίδευσης Spa Therapist του ΙΙΕΚ Grant θα αποκτήσεις δεξιότητες και γνώσεις που θα σου επιτρέψουν να απορροφηθείς σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων μέσα και έξω από τον τόπο μας και να μετατρέψεις σε καριέρα το ταλέντο σου ως θεραπευτής/τρια.

 

Διάρκεια σπουδών:

   • 4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της Grant
   • 1 Ακαδημαϊκό εξάμηνο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε επιχείρηση της επιλογής του σπουδαστή

Σύνολο 2,5 έτη

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Παρέχεται υποτροφία απαλλαγής διδάκτρων για το δεύτερο έτος των σπουδών στον Σπουδαστή με τον μεγαλύτερο βαθμό
  • Παρέχεται υποτροφία για μετεκπαίδευση στον Σπουδαστή που εκπόνησε την καλύτερη πτυχιακή εργασία

 

Οι Σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν στις Ημέρες Καριέρας που διοργανώνει το ΙΙΕΚ Grant και να επιλέξουν εκείνοι την επιχείρηση στην οποία θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Η πρακτική άσκηση των Σπουδαστών αμείβεται 100%. Το 98% των αποφοίτων του ΙΙΕΚ Grant, συνεχίζουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις απ” όπου ξεκίνησαν την πρακτική τους.


Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες (Απόφοιτους Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΑΕΙ) που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στο χώρο του Spa αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου που θέλουν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους.

Δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία.


Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο απόφοιτος της ειδικότητας εφαρμόζει τις ειδικές θεραπείες κατά περίπτωση, με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής και διανοητικής υγεία του ατόμου και την εξισορρόπηση του σώματος του με το περιβάλλον.

Ο Απόφοιτος του Προγράμματος μπορεί να εργαστεί σε:

  1. Spa – Κέντρα Αισθητικής
  2. Κέντρα λουτροθεραπείας – θαλασσοθεραπείας
  3. Κέντρα ιαματικών λουτρών (δημοσίων ή ιδιωτικών)
  4. Σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες, με κέντρα θαλασσοθεραπείας
  5. Ινστιτούτα Ομορφιάς
  6. Επιχειρήσεις Κοσμητικής Ιατρικής
  7. Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας

 


Κρατικό Πτυχίο

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Σπουδών στο Ι.ΙΕΚ Grant, ο Σπουδαστής οδηγείται στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος, δίνεται η δυνατότητα στους απόφοιτους να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Το Δίπλωμα του Ι.ΙΕΚ Grant απονέμεται μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Κρατικό Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12).

Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που απονέμει το Ι.ΙΕΚ Grant είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.


Αναβολή Στράτευσης

Οι στρατεύσιμοι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης, για όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισής τους. Το Ι.ΙΕΚ Grant χορηγεί, κατόπιν αιτήσεώς τους, όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις.

Επίσης σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι σπουδαστές των Ι.ΙΕΚ διατηρούν, κατόπιν υποβολής βεβαίωσης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, το δικαίωμα παραμονής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, για περίθαλψη, επιδόματα και άλλες παροχές. Το ΙΙΕΚ Grant χορηγεί, κατόπιν αιτήσεως, τις αντίστοιχες βεβαιώσεις τόσο για τους ασφαλιστικούς φορείς, όσο και για τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των γονέων, τράπεζες και άλλους φορείς.

Περιεχόμενα Προγράμματος

 • Τεχνολογία Σύγχρονων υδρολουτροθεραπευτηρίων και SPA
 • Μορφές Υδρολουτροθεραπείας και είδη λούσεων
 • Marketing θεραπευτικού Τουρισμού
 • Φυσικοί Πόροι – Γεωθερμία – Τεκτονική Ηφαιστειότητα
 • Υδρογεωλογία και Γεωθερμία των Θερμομεταλλικών πηγών- Αξιοποίηση και προστασία των Ιαματικών πηγών
 • Χημεία Ιαματικών Θερμομεταλλικών και ποσίμων νερών
 • Περιβάλλον και ποιότητα ζωής – Περιβαλλοντικά προβλήματα -Κλίμα- Ιατρική Βιοκλιματολογία
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση σε Τουριστικές Μονάδες
 • Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές τουρισμού
 • Ιστορία και Αρχές της Θαλασσοθεραπείας και Ιαματικής υδρολουτροθεραπείας
 • Ιατρικές ειδικότητες και Ιαματική Θαλασσοθεραπεία
 • Φαρμακολογικές ιδιότητες των Ιαματικών νερών και προϊόντων αυτών (βαθιάς θάλασσας κ.α.)
 • Ποσιθεραπεία Ιαματικών μεταλλικών και φυσικών υδάτων
 • Θεραπευτικές ενδείξεις ιαματικών προίόντων θαλάσσης, κ.α. φυτικά
 • Σύνταξη προγράμματος Υδροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας – Φάρμα ομορφιάς SPA
 • Υγιεινή Υδρολουτροθεραπευτηρίων – Θαλασσοθεραπευτηρίων και SPA – Πρώτες Βοήθειες
 • Διαρρύθμιση και Τεχνική χώρων, τμημάτων Υδρολουτροθεραπείας και Θαλασσοθεραπείας
 • Αποκατάσταση – Κινησιολογία
 • Ειδική Διατροφή – Ψυχολογία
 • Τονωτική εκγύμναση προετοιμασίας αθλητών – Προπόνηση
 • Διοίκηση Υδρολουτροθεραπευτηρίων – Νομικό Πλαίσιο – Κανονισμοί
 • Φυσικοθεραπεία – Ηλεκτροθεραπεία – Είδη λούσεων και Θαλασσοθεραπεία
 • Αγγλικά*
 • Γερμανικά *
 • Πτυχιακή Εργασία Πρακτική Άσκηση ή Εργασία*

 

Τα μαθήματα με αστερίσκο (*) είναι έξτρα μαθήματα τα οποία η Grant παρέχει δωρεάν στους μαθητές της για την συμπλήρωση γνώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

Πιστοποίηση

Το Πρόγραμμα αυτό οδηγεί σε :

 1. Αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα
 2.  Πιστοποίηση Certified Spa Therapist(CST) Πιστοποιημένος Spa Therapist. Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης

σε συνεργασία με

Εκδήλωση ενδιαφέροντος & πληροφορίες

για το εκπαιδευτικό προγράμμα  Θαλασσοθεραπεία – Spa Therapist ;
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
28310 35588

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.