Παροχές - ΙΙΕΚ GRANT - Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης

Το Ι.ΙΕΚ Grant προσφέρει μία σειρά παροχών σε όλους τους Σπουδαστές του, πιστοποιήσεις και τίτλους Σπουδών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε επαγγέλματος και τις επιταγές της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Ενδεικτικές παροχές:

 • Πρακτική άσκηση σε καταξιωμένες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
 • Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι είναι στη διάθεση των Σπουδαστών καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησής τους, παρέχοντας συμβουλές, καθοδήγηση και στήριξη.
 • Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών, αλλά και μετά την αποφοίτηση το Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας στηρίζει την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών.
 • Ημέρες Καριέρας στις οποίες οι Σπουδαστές έρχονται σε επαφή με στελέχη των καλύτερων επιχειρήσεων.
 • Χορηγούμενα Σεμινάρια στα οποία δίδεται Βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις που εμπλουτίζουν τις γνώσεις που παίρνουν οι Σπουδαστές.
 • Επαγγελματικές εκδρομές και ταξίδια στο εξωτερικό.
 • Συμμετοχή σε γαστρονομικούς διαγωνισμούς.
 • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών, προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους σπουδαστές ΙΙΕΚ, ανεξαρτήτως ειδικότητας, μαθήματα Αγγλικής γλώσσας, κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών τους και της Ρωσικής και Γερμανικής στους σπουδαστές των Τουριστικών Ειδικοτήτων.
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle.
 • Δανειστική Βιβλιοθήκη.
 • Εκμάθηση Η/Υ με Πιστοποίηση, Προσφέρουμε σε όλους τους σπουδαστές, ανεξαρτήτως ειδικότητας, εκμάθηση Η/Υ η οποία οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων σε Η/Υ.
 • Υποτροφίες: Ο σπουδαστής με τον υψηλότερο βαθμό λαμβάνει υποτροφία τα δίδακτρα του για το δεύτερο έτος. Επίσης δίδεται υποτροφία στον σπουδαστή που πέτυχε την καλύτερη πτυχιακή εργασία στο τέλος των σπουδών του. Η υποτροφία αυτή είναι η μετεκπαίδευση του στα Mini MBA προγράμματα της σχολής μας.