ημέρα καρίερας - GRANT - Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης