ημέρα καρίερας - ΙΙΕΚ GRANT - Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης