ας μιλήσουμε

τ. 28310 35588

Adobe Photoshop

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Το πρόγραμμα εφοδιάζει τον σπουδαστή με όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πολύ καλή γνώση του προγράμματος Photoshop, του πλέον γνωστού και διαδεδομένου λογισμικού επεξεργασίας εικόνας.

Σκοπός του προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει άριστη γνώση του Photoshop, γνωρίζοντας την χρήση όλων των εργαλείων και των τεχνικών επεξεργασίας εικόνας και θα είναι σε θέση να δημιουργήσει επαγγελματικές φωτογραφίες.

Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν αν αποκτήσουν ένα σημαντικό εφόδιο καριέρας στο κλάδο της ψηφιακής επικοινωνίας, με την αναγνώριση, το όνομα και το κύρος της Adobe, της παγκόσμιας δύναμης στο χώρο του σχεδιαστικού λογισμικού, καθώς και σε:

 • Γραφίστες
 • Φωτογράφους
 • Διακοσμητές
 • Αρχιτέκτονες Τοπίου
 • Σχεδιαστές
 • Αρχιτέκτονες
 • Web designers
 • Product designers
 • Fashion designers
 • Graphic designers
 • Εργαζόμενους
 • Φοιτητές
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Αυτοαπασχολούμενους
 • Ανέργους
 • Σχεδιαστές Δομικών Έργων

Περιεχόμενα Προγράμματος

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βασικές ενότητες τις οποίες καλύπτει το ταχύρυθμο πρόγραμμα ΚΔΒΜ "Ειδικός ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, με χρήση του προγράμματος Adobe Photoshop"

 • Εκμάθηση εργαλείων
 • Χρήση των Panels
 • Χρήση των Layers
 • Μέγεθος / ποιότητα εικόνας
 • Formats αποθήκευσης
 • Κείμενα & μάσκες κειμένου
 • Φίλτρα & Ειδικά εφέ

Πιστοποίηση ACTA

Η εκπαίδευση οδηγεί στην Πιστοποίηση Ειδικός ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, με χρήση του προγράμματος Adobe Photoshop της ACTA – Τεχνοβλαστού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.