ας μιλήσουμε

τ. 28310 35588

Χρήση Προγράμματος AutoCAD

Ειδικός Ανάπτυξης Τεχνικού Σχεδίου

Το πρόγραμμα καλύπτει την πιο δυναμική και ευρείας χρήσης σχεδιαστική πλατφόρμα, η οποία έχει κυριαρχήσει στην αγορά εργασίας, το AUTOCAD. Η πιστοποιημένη γνώση της σχεδίασης με το AUTOCAD αποτελεί ίσως το κυριότερο εισιτήριο για την ένταξη του νέου επαγγελματία στον τεχνικό κόσμο.

Που απευθύνεται

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται να διευρύνουν και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους στη σχεδιαστική πλατφόρμα AUTOCAD, καθώς και σε:

 • Μηχανικούς
 • Αρχιτέκτονες
 • Σχεδιαστές
 • Φοιτητές
 • Εργαζόμενους
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Αυτοαπασχολούμενους
 • Διακοσμητές
 • Αρχιτέκτονες τοπίου
 • Γραφίστες
 • Μηχανολόγους Μηχανικούς
 • Σχεδιαστές Δομικών Έργων

Περιεχόμενα Προγράμματος

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βασικές ενότητες τις οποίες καλύπτει το ταχύρυθμο πρόγραμμα ΚΔΒΜ "Ειδικός Ανάπτυξης Τεχνικού Σχεδίου με χρήση του προγράμματος AutoCAD"

 • Εισαγωγή στο Autocad
 • Σχεδίαση με συντεταγμένες
 • Βασικές εντολές σχεδίασης
 • Εντολές οθόνης
 • Επιλογή αντικειμένων
 • Εντολές επεξεργασίας
 • Layers
 • Αρχεία
 • Διαγραμμίσεις
 • Κείμενο
 • Διαστάσεις
 • Blocks
 • Διαχείριση και πληροφορίες αντικειμένων
 • Εκτύπωση

Πιστοποίηση ACTA

Η εκπαίδευση οδηγεί στην Πιστοποίηση Ειδικός Ανάπτυξης Τεχνικού Σχεδίου με χρήση του προγράμματος AutoCAD – CCAD της ACTA – Τεχνοβλαστού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.