ας μιλήσουμε

τ. 28310 35588

Diploma in IT Skills (Basic)

Βασικό Επίπεδο Η/Υ

Η GRANT παρέχει μια ολοκληρωμένη διαδικασία εκπαίδευσης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης.

Στόχος είναι να εναχθούν όλοι στην ψηφιακή εποχή και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία της πληροφορίας και επικοινωνίας.

Οι αλλαγές που επιφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της παραγωγής και της οικονομίας σχετίζονται με την εμφάνιση νέων επαγγελματικών ειδικοτήτων (οι περισσότερες από τις οποίες απαιτούν γνώση υπολογιστή ή την κατοχή δεξιοτήτων χειρισμού μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας).

Αυτό καθιστά υποχρεωτική την αποτελεσματική εκπαίδευση των ενηλίκων τουλάχιστον στο βασικό επίπεδο χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η ανάγκη για απόκτηση υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου το άτομο να μπορεί να παρακολουθήσει τον ταχύ ρυθμό των τεχνολογικών αλλαγών δημιούργησε το πρόγραμμα «e-gnosis – εκπαίδευση στις 3 βασικές ενότητες του Microsoft Office»

Γενικές Πληροφορίες

 • Το πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση χωρίς δίδακτρα, καταβάλλοντας μόνο τα εξέταστρα.
 • Τα μαθήματα γίνονται με εισηγητή πληροφορικής δια ζώσης ή με οπτικοακουστικό πρόγραμμα.
 • Στο τελευταίο μάθημα γίνεται τεστ προσομοίωσης της εξέτασης και επίλυση αποριών.
 • Οι εξετάσεις γίνονται στον χώρο μας καθώς είμαστε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο.
 • Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 μήνες.

* Υπάρχει η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση και πιστοποίηση και στις επόμενες ενότητες του Βασικού επιπέδου ώστε να έχουν ολοκληρωμένη γνώση όλων των εφαρμογών του MS Office.

Που απευθύνεται

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλοι που επιθυμούν να αποκτήσουν ψηφιακή γνώση και όλοι όσοι θέλουν να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Δημόσιοι υπάλληλοι, άνεργοι (εγγεγραμμένοι ή μη στον ΟΑΕΔ), φοιτητές, αγρότες, αυτοαπασχολούμενο.

Περιεχόμενα Προγράμματος

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βασικές ενότητες τις οποίες καλύπτει το ταχύρυθμο πρόγραμμα ΚΔΒΜ "Επιδοτούμενη Εκπαίδευση ενηλίκων με Πιστοποίηση- Βασικό Επίπεδο Η/Υ"

 • Χρήση Διαδικτύου – Internet και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Outlook
 • Επεξεργασία Κειμένου – Word
 • Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
 • Χρήση Υπολογιστή – Windows και Βασικές Έννοιες*
 • Παρουσιάσεις – PowerPoint*
 • Βάσεις Δεδομένων – Access*

Τα μαθήματα με αστερίσκο (*) είναι οι υπόλοιπες 3 ενότητες για όποιον επιθυμεί να αποκτήσει ολοκληρωμένο το βασικό επίπεδο χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Παροχές προγράμματος

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις παροχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο ταχύρυθμο πρόγραμμα ΚΔΒΜ "Επιδοτούμενη Εκπαίδευση ενηλίκων με Πιστοποίηση- Βασικό Επίπεδο Η/Υ":

 • Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Τεστ προσομοίωσης εξετάσεων
 • Εργαστήριο Πληροφορικής

Πιστοποίηση VELLUM

Η εκπαίδευση οδηγεί σε Πιστοποίηση από την Vellum: International Diploma in IT Skills - Πιστοποιητικό Γνώσης Χειρισμού Η/Υ.