ας μιλήσουμε

τ. 28310 35588

Diploma in IT Skills (Proficiency)

Εξειδικευμένο Επίπεδο Η/Υ

Η GRANT οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα «Vellum Diploma in IT Skills Proficiency – Εξειδικευμένο επίπεδο στην γνώση της Πληροφορικής» με τίτλο “IT Proficiency» με στόχο για όσους έχουν ήδη κάνει μια πλατιά εισαγωγή σε βασικές δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών που σχετίζονται με την εργασία και θέλουν να αναπτύξουν περισσότερο τις ικανότητές τους σε συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού σε προχωρημένο επίπεδο.

Είναι κατάλληλο για μαθητές, εργαζόμενους και εκπαιδευόμενους που θέλουν να αναπτύξουν προχωρημένες πρακτικές και δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και των επικοινωνιών αλλά και για εκείνους που θέλουν να τους αναγνωριστούν προχωρημένες

δεξιότητες που ήδη έχουν αποκτήσει.

 • Υπηρεσίες διαδικτύου και συγγραφή ιστοσελίδας Proficiency
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Παρουσιάσεις
 • Βάσεις δεδομένων

Γενικές Πληροφορίες

 • Οι σπουδαστές εξετάζονται στις παραπάνω 5 ενότητες.
 • Το πρόγραμμα ολοκληρώνετε σε 12 μήνες από Ιούλιο σε Ιούλιο.
 • Τα δίδακτρα είναι 80€ το μήνα.
 • Τα εξέταστρα είναι 55€ για την κάθε ενότητα.
 • Δεν υπάρχει χρέωση κάρτας δεξιοτήτων.
 • Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται και για τις 5 ενότητες μαζί και κοστίζει 25€.

Που απευθύνεται

Είναι κατάλληλο για μαθητές, εργαζόμενους και εκπαιδευόμενους που θέλουν να αναπτύξουν προχωρημένες πρακτικές και δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και των επικοινωνιών αλλά και για εκείνους που θέλουν να τους αναγνωριστούν προχωρημένες δεξιότητες που ήδη έχουν αποκτήσει. Δημόσιοι υπάλληλοι, άνεργοι (εγγεγραμμένοι ή μη στον ΟΑΕΔ), φοιτητές, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι.

Περιεχόμενα Προγράμματος

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βασικές ενότητες τις οποίες καλύπτει το ταχύρυθμο πρόγραμμα ΚΔΒΜ "Εκπαίδευση Πληροφορικής – Εξειδικευμένο Επίπεδο"

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 • Διδασκόμενη εφαρμογή: Ms Expression Web
 • Δημιουργία Ιστοτόπου / Διαχείριση ιστοσελίδων
 • Μορφοποιήσεις
 • Δημιουργία δεσμών
 • Κυλιόμενα μηνύματα
 • Φόρμες και αποστολή των δεδομένων

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ - WORD ADVANCED

 • Πίνακες περιεχομένων / Ευρετήρια / Υποσημειώσεις
 • Δημιουργία φορμών
 • Διαχείριση πινάκων (Ταξινόμηση – Υπολογισμοί)
 • Υδατογράφημα
 • Διαχείριση μαζικής αλληλογραφίας
 • Μακροεντολές

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ - EXCEL ADVANCED

 • Προστασία βιβλίου ή φύλλου εργασίας
 • Εισαγωγή οριοθετημένων αρχείων
 • Φίλτρα απλά και σύνθετα
 • Συναρτήσεις και Μαθηματικοί τύποι (3-Δ)
 • Μερικά αθροίσματα
 • Γραφήματα και Συγκεντρωτικοί πίνακες
 • Σενάρια και Μακροεντολές

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - POWERPOINT ADVANCED

 • Προχωρημένες παρουσιάσεων
 • Αποθήκευση διαφάνειας ως εικόνα
 • Διαγράμματα ροής
 • Πολυμέσα
 • Μακροεντολές

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ACCESS ADVANCED

 • Λειτουργίες πινάκων
 • Σχέσεις
 • Δημιουργία, μορφοποίηση φορμών
 • Ερωτήματα
 • Αναφορές – Εκθέσεις με χρήση υπολογιζόμενων πεδίων
 • Χρήση Μακροεντολών

Παροχές προγράμματος

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις παροχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο ταχύρυθμο πρόγραμμα ΚΔΒΜ "Εκπαίδευση Πληροφορικής – Εξειδικευμένο Επίπεδο":

 • Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Τεστ προσομοίωσης εξετάσεων
 • Εργαστήριο Πληροφορικής

Πιστοποίηση VELLUM

Η εκπαίδευση οδηγεί σε Πιστοποίηση από την Vellum: International Diploma in IT Skills Proficiency Level - Πιστοποιητικό Γνώσης Προηγμένων Δεξιοτήτων Χειρισμού Η/Υ.