ας μιλήσουμε

τ. 28310 35588

Secretaries Management Assistants

Βοηθός Διοίκησης

Η με ποιοτικούς όρους επαγγελματική στήριξη της διοικητικής ιεραρχίας από καταξιωμένες/ους Γραμματείς Βοηθούς Διοίκησης, προκειμένου να προσδοθεί στους οργανισμούς/επιχειρήσεις προσωπικό αυτής της οντότητας, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό που σήμερα αποκαλείται διεθνώς «ευφυής επιχειρηματική μονάδα με οπτική διηνεκούς επιτυχίας.

Η Grant είναι αναγνωρισμένη Σχολή από το Υπουργείο Παιδείας και σε συνεργασία με Έμπειρη Ομάδα Εισηγητών από το χώρο του Τουρισμού μπορεί να διασφαλίσει την άμεση εργασιακή σου αποκατάσταση και να επισφραγίσει την καταξιωμένη επαγγελματική σου σταδιοδρομία!

Οι Σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν στις Ημέρες Καριέρας που διοργανώνει η Grant και να επιλέξουν εκείνοι τους μελλοντικούς τους συνεργάτες.
Το 98% των αποφοίτων της Grant, απορροφούνται άμεσα από την αγορά εργασίας.

Γενικές Πληροφορίες


Δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 5 μήνες.

Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Σε όποιον επιθυμεί να εργαστεί στο χώρο της Διοίκησης ως επαγγελματίες
 • Σε επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν να εξειδικευτούν και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις στο επάγγελμα τους.

Περιεχόμενα Προγράμματος

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βασικές ενότητες τις οποίες καλύπτει το ταχύρυθμο πρόγραμμα ΚΔΒΜ "Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης"

 • Ελληνική και Διεθνής επιχειρηματική πρακτική ως προς την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της θέσης
 • Management Γραμματείας (mise en place)
 • Διαχείριση Διοικητικών θεμάτων υψηλού επιπέδου
 • Επιχειρηματική ηθική
 • Λογισμικά
 • Τηλεματικές εφαρμογές και νέες τεχνολογίες στη Διοίκηση
 • Δημόσιες σχέσεις
 • Συσκέψεις
 • Οργάνωση ταξιδιών και εκθέσεων
 • Διαχείριση χρόνου
 • Πωλήσεις και Marketing
 • Επικοινωνία και διαπραγμάτευση
 • Αρχειοθέτηση
 • Λήψη αποφάσεων- αντιμετώπιση παραπόνων και ψυχολογία πελάτη
 • Προφορική και Γραπτή επαγγελματική επικοινωνία

Παροχές προγράμματος

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις παροχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο ταχύρυθμο πρόγραμμα ΚΔΒΜ "Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης":

 • Θεματικά Σεμινάρια (Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης)
 • Εξειδικευμένα Βιβλία και Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Αναλώσιμα και Υλικά
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη από το Γραφείο Καριέρας
 • Δημιουργία Βιογραφικού Σημειώματος
 • Εργαστήριο Πληροφορικής
 • Δανειστική Βιβλιοθήκη

Πιστοποίηση ACTA

Το CSMA αποτελεί τη μοναδική πιστοποίηση που διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του κατόχου του, στο χώρο της γραμματειακής διεύθυνσης.

Η εκπαίδευση οδηγεί στην Πιστοποίηση Certified Secretaries Management Assistants (CSMA) - Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης.
Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης

Πιστοποιημένο από ΕΣΥΔ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).