ας μιλήσουμε

τ. 28310 35588

Travel Agent

Tourism Executive

O τουρισμός αποτελεί τη “βαριά” βιομηχανία της χώρας μας και χρειάζεται στελέχη άρτια καταρτισμένα, εκπαιδευμένα στις σύγχρονες τεχνικές διοίκησης, οργάνωσης και πωλήσεων. Στο Ι.ΙΕΚ GRANT σου δίνεται η ευκαιρία να σταδιοδρομήσεις ως Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού.

Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης ειδικότητας, ως πιστοποιημένοι τουριστικοί πράκτορες, μπορούν να εργαστούν σε τουριστικά & ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχειακές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών (ενοικιάσεις καταλυμάτων, αυτοκινήτων, σκαφών, κ.α), εταιρίες οργάνωσης εκδρομών & εξορμήσεων, γραφεία έκδοσης εισιτηρίων, αεροπορικές & ναυτιλιακές εταιρίες.

Οι σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν στις Ημέρες Καριέρας που διοργανώνει το Ι.ΙΕΚ Grant και να επιλέξουν εκείνοι την επιχείρηση στην οποία θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών αμείβεται 100% και το 98% των αποφοίτων του Ι.ΙΕΚ Grant συνεχίζουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις απ' όπου ξεκίνησαν την πρακτική τους.

Διάρκεια Σπουδών

 • 4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις του ΙΙΕΚ Grant
 • 1 Ακαδημαϊκό εξάμηνο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε επιχείρηση της επιλογής του σπουδαστή
  Σύνολο 2,5 έτη
 • Παρέχεται υποτροφία απαλλαγής διδάκτρων για το δεύτερο έτος των σπουδών στον Σπουδαστή με τον μεγαλύτερο βαθμό.
 • Παρέχεται υποτροφία για μετεκπαίδευση στον Σπουδαστή που εκπόνησε την καλύτερη πτυχιακή εργασία.

Δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία.

Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες (απόφοιτους Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΑΕΙ) που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στο χώρο της οργάνωσης και διοίκησης ταξιδιωτικών γραφείων, αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου που θέλουν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο απόφοιτος του προγράμματος "Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού – Τουριστικός Πράκτορας" μπορεί να εργαστεί σε:

 • Τουριστικά γραφεία και πρακτορεία
 • Αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες
 • Εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων
 • Δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς τουρισμού
 • Αεροδρόμια & Αεροπορικές Εταιρίες
 • Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και τουριστικών σκαφών
 • Κρουαζιερόπλοια & Ναυτιλιακές Εταιρίες
 • Εταιρείες μεταφορών
 • Ταξιδιωτικά Γραφεία
 • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας με τη δημιουργία προσωπικής τουριστικής επιχείρησης

Περιεχόμενα Προγράμματος

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βασικές ενότητες τις οποίες καλύπτει το πρόγραμμα Ι.ΙΕΚ "Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού – Τουριστικός Πράκτορας":

 • Οργάνωση και Λειτουργία τουριστικού γραφείου
 • Λειτουργικό έκδοσης Εισιτηρίων
 • Τουριστικό και Αεροπορικό Marketing
 • Διαδικτυακό Μάρκετινγκ Τουρισμού
 • Οργάνωση πακέτων εκδρομών
 • Αεροπορικοί και Ακτοπλοϊκοί ναύλοι
 • Αεροδρόμιο, λειτουργία και εξυπηρέτηση πελατών
 • Διεθνείς σχέσεις μεταφορών
 • Μεταφορά εμπορευμάτων (cargo)
 • Περιβαλλοντική πολιτική στον τουρισμό
 • Στοιχεία τουριστικής νομοθεσίας & εμπορικού δικαίου
 • Εναλλακτικός Τουρισμός
 • Πωλήσεις
 • Λογιστική
 • Αρχές τουρισμού και ευρωπαϊκή πολιτική
 • Διαχείριση εισερχόμενου τουρισμού
 • Εξυπηρέτηση Πελατών, τουριστικές υπηρεσίες
 • Επιχειρηματικότητα
 • Ιστορία ελληνικού πολιτισμού
 • Χρήση Η/Υ
 • Συστήματα κρατήσεων CRS (GALILEO)
 • Τουριστική γεωγραφία και ταξιδιωτικοί οδηγοί
 • Αγγλική γλώσσα με εξειδίκευση στην ειδικότητα
 • Ρωσική γλώσσα με εξειδίκευση στην ειδικότητα
 • Γαλλική γλώσσα με εξειδίκευση στην ειδικότητα
 • Γερμανική γλώσσα με εξειδίκευση στην ειδικότητα
 • Αμειβόμενη Πρακτική άσκηση
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Εργαστηριακά Project
 • Εργαστηριακές ασκήσεις
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εργασίας και σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος
 • Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων σε ομάδες (problem solving)

Παροχές προγράμματος

Κρατικό Πτυχίο:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο Ι.ΙΕΚ GRANT, ο σπουδαστής οδηγείται στην απόκτηση κρατικού διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτησή του δίνεται η δυνατότητα στους απόφοιτους να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

 • Το δίπλωμα του Ι.ΙΕΚ GRANT απονέμεται μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Το κρατικό δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν.4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12).
 • Οι βεβαιώσεις επαγγελματικής κατάρτισης που απονέμει το Ι.ΙΕΚ GRANT είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.

Αναβολή Στράτευσης:

Οι στρατεύσιμοι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης, για όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισής τους. Το Ι.ΙΕΚ GRANT χορηγεί, κατόπιν αιτήσεώς τους, όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις.

Επίσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία οι σπουδαστές των Ι.ΙΕΚ διατηρούν, κατόπιν υποβολής βεβαίωσης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, το δικαίωμα παραμονής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων για περίθαλψη, επιδόματα και άλλες παροχές. Το Ι.ΙΕΚ GRANT χορηγεί, κατόπιν αιτήσεως, τις αντίστοιχες βεβαιώσεις τόσο για τους ασφαλιστικούς φορείς, όσο και για τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των γονέων, τράπεζες και άλλους φορείς.

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις παροχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα:

 • Θεματικά Σεμινάρια (Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης)
 • Εξειδικευμένα Βιβλία και Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Αναλώσιμα και Υλικά
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη από το Γραφείο Καριέρας
 • Δημιουργία Βιογραφικού Σημειώματος
 • Εργαστήριο Πληροφορικής
 • Δανειστική Βιβλιοθήκη

Πιστοποίηση ACTA

Το πρόγραμμα Ι.ΙΕΚ "Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού – Τουριστικός Πράκτορας" οδηγεί σε:

 • Αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα
 • Πιστοποιημένο από ΕΣΥΔ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης