ας μιλήσουμε

τ. 28310 35588

Σύγχρονη γνώση & τεχνογνωσία για την αγορά εργασίας, με σεμινάρια 12 - 20 ωρών και την ποιότητα του Ι.ΙΕΚ GRANT!

Έναρξη τμήματος Φωτογραφίας

Η φωτογραφία είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και ένα πολύτιμο εργαλείο. Απαιτείται όμως εκπαίδευση ώστε να αποδώσει τα μέγιστα.

περισσότερα