ας μιλήσουμε

τ. 28310 35588

Σύγχρονη γνώση & τεχνογνωσία για την αγορά εργασίας, με σεμινάρια 12 - 20 ωρών και την ποιότητα του Ι.ΙΕΚ GRANT!

Προς το παρόν δεν υπάρχουν σεμινάρια για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.